Kısaltmalar – Açıklamaları ve Genel Tanımlar

 

Kütüphane İşlemleri Birimi

 1. Kütüphane Üyelik İşlemleri
 2. Ödünç Verme İşlemleri
 3. Kitap İade Alma işlemleri
 4. Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama ( Basılı Yayın Alım Süreci ) İşlemleri
 5. Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama ( Bağış ) İşlemleri
 6. Elektronik Yayın Alım İşlemleri
 7. Süreli Yayın Satın Alma İşlemleri
 8. Kütüphaneler Arası İş Birliği Takip Sistemi İşlemleri
 9. Açık Erişim (DSpace@AKÜ) Sistemi İşlemleri
 10. Dijitalleştirme İşlemleri
 11. Kataloglama İşlemleri
 12. Sınıflama İşlemleri
 13. Talep ve Şikayet İşlemleri
 14. Web Sitesi İşlemleri
Personel İşleri Birimi

 1. Göreve Başlama İşlemleri
 2. Görevden Ayrılma İşlemleri
 3. Tebliğ Yazıları ve Duyuru İşlemleri
 4. Sürekli İşçi Puantaj İşlemleri
 5. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
 6. Doğum Öncesi, Sonrası İzin İşlemleri ve Doğum Yardımı İşlemleri
 7. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı İşlemleri
 8. Yıllık İzin İşlemleri
 9. Vekâletli İzin İşlemleri
 10. Yurtdışı İzin İşlemleri
 11. Mazeret İzni İşlemleri
 12. Ücretsiz İzin İşlemleri
 13. Hastalık İzni İşlemleri
Tahakkuk Birimi

 1. 14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri
 2. Bütçe Hazırlama İşlemleri
 3. Giyecek Yardımı İşlemleri
 4. Kişi Borcu İşlemleri
 5. Personel Atama İşlemleri
 6. Personel Maaş İşlemleri
 7. Satın Alma İşlemleri
 8. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri
 9. İhale İşlemleri
Taşınır Kayıt Birimi

 1. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
 2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 3. Tüketim Çıkış İşlemleri
 4. Mal Teslim Alma İşlemleri
 5. Zimmet Verme İşlemleri
 6. Zimmetten Düşme İşlemleri
 7. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
 8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri
 9. Satın Almada Taşınır Girişi İşlemleri
23 Mart 2021, Salı 4191 kez görüntülendi