Göstergeler Tür Yıllara Göre Dağılım
2019 2020 2021 2022
Yayın Sayıları Basılı Yayın Sayıları Basılı Yayın 154.056,00 158.617,00 162.211,00 164.113,00
*Satın Alınan 2.821,00 2.838,00 2.424,00 0,00
*Bağış 3.770,00 1.664,00 1.036,00 676,00
Tez 577,00 164,00 369,00 138,00
Nadir Eser 1.508,00 1.533,00 1.534,00 1.534,00
El Yazması Nadir Eser 57,00 57,00 57,00 57,00
Süreli Yayın Çeşidi 1.166,00 1.174,00 1.181,00 1.004,00
Süreli Yayın Sayısı 18.654,00 19.265,00 19.892,00 20.310,00
Elektronik Yayın Sayıları e-Kitap 4.537.716,00 4.557.494,00 4.387.731,00 4.393.843,00
e-Dergi 41.206,00 50.167,00 39.146,00 39.434,00
e-Tez 4.840.867,00 4.840.867,00 4.840.867,00 4.840.867,00
e-Yayın Toplamı 9.419.789,00 9.448.528,00 9.267.744,00 9.274.144,00
Dspace@AKÜ / Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları Kitap 8,00 20,00 20,00 20,00
Kitap Bölümü 3,00 20,00 20,00 20,00
Proje 4,00 5,00 5,00 5,00
Makale 3.410,00 3.673,00 4.512,00 4.564,00
Bildiri 71,00 214,00 217,00 219,00
Doktora Tezi 258,00 278,00 324,00 344,00
Yüksek Lisans Tezi 2.316,00 2.420,00 2.741,00 2.862,00
Kayıt/Müzikal 3,00 3,00 3,00 3,00
Diğer 4,00 4,00 4,00 7,00
Diğer Veriler Aktif Üye Sayısı 23.197,00 12.297,00 9.224,00 10.009,00
Gelen Kullanıcı Sayısı 438.063,00 72.000,00 164.000,00 168.573,00
Ödünç Verilen Kitap Sayısı 54.924,00 18.512,00 17.832,00 15.212,00
Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı 4,09 4,33 4,92 5,35
Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı 250,05 257,94 280,90 302,63