T.C. Atatürk Üniversitesi – Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü – “Atatürk Dergisi-Journal of Atatürk”

T.C. Atatürk Üniversitesi – Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi – “Advances in Women’s Studies”

T.C. Atatürk Üniversitesi – Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü – “NanoEra”

T.C. Atatürk Üniversitesi – The Journal of International Relations Studies -“Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi”

T.C. Batman Üniversitesi – Açık Erişim

T.C. Bartın Üniversitesi – Akıllı Sistemler Dergisi

T.C. Bolvadin Kaymakamlığı – “Asrın Felaketinin 1 Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları”

T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi – Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uludağ Arıcılık Dergisi

T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi – Eğitim Fakültesi Dergisi

T.C. Gazi Üniversitesi – Açık Erişim

T.C. Gazi Üniversitesi – Merkez Yayın Komisyonu Başkanlığı Web Sayfası

T.C. Gümüşhane Üniversitesi – Açık Erişim

T.C. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı – Web Sayfası

T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi – Sağlık Bilimleri Dergisi

T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi

T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – Açık Erişim

T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi – Yayın Komisyonu Başkanlığı Web Sayfası

T.C. Karabük Üniversitesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

T.C. Maltepe Üniversitesi – Aydınlatılmış Onam 2022

T.C. Maltepe Üniversitesi – Felsefe Söyleşileri XI-XII Dil Felsefesi / Sanat Felsefesi

T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Anayasa Hukukundaki Gelişmelerin Işığında Kamu Hukuku Sempozyumu (30-31 Temmuz 2021)

T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – EMOS III. Maltepe Acil Günleri Online Sempozyumu / Acil Toksikoloji Günleri (14 Ocak 2023)

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı – Elektronik Eğitim İçerikleri: Genel Bakış

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Bilimsel Yayınlar ve Dergiler Koordinatörlüğü

T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV) – Yayınlar

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) – Yayınlar ve Projeler

T.C. Toros Üniversitesi – Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı – Yeni Çıkanlar

T.C. Türk Hava Kurumu Üniversitesi – Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü – Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı – Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü – Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

T.C. Trakya Üniversitesi – Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi

T.C. Uşak Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – “IV. Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası – Türkiye Jeoloji Bülteni

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası – Jeoloji Mühendisliği Dergisi

18 Nisan 2022, Pazartesi 774 kez görüntülendi