LIBRARY OF CONGRESS (LC) SINIFLAMA SİSTEMİ 

Kütüphanede bulunan tüm yayınlar YORDAM adı verilen otomasyon programına aktarılmaktadır. Yayınlar çevrimiçi(online) kataloğumuzdan yazar adı, eser adı, konu, vb. kriterlere göre kampüs içi ve kampüs dışındaki herhangi bir bilgisayardan taranabilmektedir. Tarama sonuç listesinde bir yayına ait bibliografik bilgilerin yanı sıra yayına ait tüm yönlendirmeleri de görebilirsiniz. Ekranda yer alan “Sınıflama/Yer” numaralarıyla tüm yayınları ait oldukları raflardan bulabilirsiniz. Yönlendirmeler bina içersinde ve raf kenarlarında belirtilmektedir.

Kitaplar açık raf düzeninde olup ABD Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi(Library of Congress, LC)’ne göre yerleştirilmiştir. Her konunun harf/harflerle ve rakam/rakamlarla ifade edildiği bu sistemin listesini bina içersinde bulunan yönlendirmelerde de bulabilirsiniz.

LIBRARY OF CONGRESS (LC) SINIFLAMA SİSTEMİ ANA ŞEMASI 
A Genel yapıtlar
B Felsefe. Psikoloji. Din
C Tarihe yardımcı bilimler
CB Uygarlık tarihi
CC Arkeoloji
CT Biyografi
D Tarih
DR401-DR741 Türkiye tarihi
DS Asya tarihi
E-F Amerika tarihi
G Coğrafya. Antropoloji. Turizm
G155 Turizm
GN Antropoloji
GR Folklor
GV Rekreasyon. Spor
H Sosyal bilimler
HA İstatistikler
            -Tek tek ülkelerin nüfus istatistikleri. Matematiksel İstatistik için bkz. QA
HB Ekonomik teori
HC Ekonomik tarih
HD Toprak kullanımı. Tarım. Sanayi
HE Taşımacılık. Telekomünikasyon
HF Ticaret
HG Finans
HJ Kamu maliyesi
HM Sosyoloji
J Siyaset bilimi
JK JQ Siyaset ve yönetim
JK Türkiye
JX Uluslararası hukuk. Uluslararası ilişkiler
K Hukuk
KB-KKZ Tek tek bölge ya da ülkeler
KB Türkiye
L Eğitim
LC Eğitim biçimleri
M Müzik
N Güzel sanatlar
NA Mimarlık
NK Dekoratif sanatlar. Uygulamalı sanatlar. Dekorasyon ve süsleme
P Dil ve edebiyat
PE İngiliz dili
PL101-PL285 Türk dili ve edebiyatı
PR İngiliz edebiyatı
PS Amerikan edebiyatı
Q Bilim
QA Matematik. İstatistik. Bilgisayar
QC Fizik
QD Kimya
QK Botanik
R Tıp
RS Eczacılık. Tıbbi maddeler
S Tarım
T Teknoloji
TA Mühendislik. İnşaat mühendisliği
TK Elektrik mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik
TL Havacılık. Uzay havacılığı
TR Fotoğrafçılık
TX Ev ekonomisi
TX341- Beslenme. Gıda ihtiyacı
TX645- Yemek pişirme
TX901- Konaklama Sanayii. Oteller, lokantalar, vb. Yemek servisi
U Askerlik
V Denizcilik
Z Kaynakçalar. Kütüphanecilik
ZA Enformasyon kaynakları

 

06 Şubat 2020, Perşembe 21085 kez görüntülendi