Bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri; içinde bilgi barındıran, her türlü materyalin bulunduğu, araştırmacılar ile bilgi arasında köprü kuran kütüphanelerdir. Kütüphane türlerinin en önemlilerinden biri de; eğitim ve öğretimi destekleyici hizmet veren okul kütüphaneleridir. Üniversite kütüphanelerinin diğer okul kütüphanelerinden farkı, bilimsel bilgi üretmek misyonunu üstelenen bilgi yuvaları olmasıdır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphanesi olarak; bu kutsal görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek ve üniversitemizin en önemli bilgi yuvalarından biri haline gelmek için özverili, kararlı ve her türlü imkanı seferber eden bir prensip anlayışı ile çalışmaktayız. Bu amaçla teknolojik gelişmelere paralel olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar takip edilerek, üniversitemize ve araştırmacılarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda üniversitemiz ve araştırmacılarımız için oluşturmuş olduğumuz koleksiyonumuzda:

 

KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (BASILI) :

 

 

 

Merkez Kütüphane

Basılı Yayınlar 142.310 Adet
Basılı Süreli Yayınlar  (Dergiler) 1.166 Çeşit
Tezler 3.989 Adet
Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.) 2.448 Adet
Nadir Eserler (Matbu) 1.333 Adet
Nadir Eserler (El Yazması) 57 Adet

 

 İslami İlimler Fakültesi (Şube) Basılı Yayınlar 11.090 Adet

 

TOPLAM 162.393

 

KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (ELEKTRONİK) :

 

Merkez Kütüphane

E-kitap (abone + satın) 4.418.704 Adet
E-dergi (abone) 40.996 Adet
E-tez (abone) 4.840.867 Adet

 

TOPLAM 9.300.567