Misyon

Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, araştırmacıların her türlü bilimsel bilgi ihtiyacını gözeterek, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde kütüphane hizmeti sunmak, bu doğrultuda kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.

 

Vizyon

Araştırmacıların kütüphane dışında herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymaksızın, bilgi kaynakları erişimine dönük inovatif çalışmalar yapmak, kullanıcıların ihtiyaçlarını önceden tespit ederek tedbir almak, nitelik ve nicelik bakımından tercih edilebilir bir kütüphane olma yolunda zengin bir basılı ve elektronik koleksiyona sahip olmak.

 

HEDEFLER

Hedef 1 – 168.453 olan basılı yayın sayısını 2022 yılı sonuna kadar 172.000’ e ulaştırmak. (*H.2.1.)

Hedef 2 – 153.127 olan elektronik yayın sayısını (satın alınan) 2022 yılı sonuna kadar 153.500’ e ulaştırmak. (*H.2.1.)

Hedef 3 – 9 olan veritabanı sayısını 10’a çıkarmak. (*H.2.1.)

Hedef 4 – 2021 yılı sonunda 7.846 olan Açık Akademik Arşiv Sistemindeki yayın sayısının 8.500’ e çıkarılmasını sağlamak. (*H.3.4.)

Hedef 5 – 2021 yılı sonunda 9224 olan üye sayısını 2022 yılı sonuna kadar 12.000’e çıkarmak. (*H.2.1.)

Hedef 6 – Kütüphane hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeylerini (öğrenci%68, akademik%83 ve dışpaydaş%88) %5’arttırmak. (*H.3.3.)

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere Yönelik Riskler