Kısaltmalar – Açıklamaları ve Genel Tanımlar

 

 1. Daire Başkanı
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürü
  1. Yazı İşleri Görevlisi
  2. Taşınır Kayıt Yetkilisi
  3. Taşınır Kontrol Yetkilisi
  4. Tahakkuk İşleri Görevlisi
  5. Kısmi Zamanlı Öğrenci Sorumlusu ve Gecikmeli Kitap Takibi Görevlisi
  6. Bina Destek ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi
  7. Yönetici Sekreteri
  8. Hizmetli
 1. Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü
  1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi
  2. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi
  3. Sağlama İşleri Görevlisi
  4. Ödünç/İade Verme Birimi Görevlisi
  5. Kütüphane Tanıtım Hizmetleri Görevlisi
  6. Cilt ve Etiket Görevlisi
 1. Açık Akademik Arşiv ve Elektronik Kaynaklar Şube Müdürü
  1. Elektronik Yayınlar Görevlisi
  2. Harita Mutemedi
  3. Açık Erişim Görevlisi
  4. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi
  5. Dijital Kütüphane Görevlisi
  6. Web Sayfası & E‐Kütüphane Donanım Görevlisi

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İdari ve Akademik Personel Görev Dağılım Çizelgesi
Görevi / Unvanı Adı ve Soyadı Yetki ve Sorumlulukları
 1. Daire Başkanı
Mustafa Akyüz
 1. Daire Başkanı görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü
Fatma Çakır
 1. Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürü
Şerif Ali Toker
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürü görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 2. Taşınır Kontrol Yetkilisi,
 1. Açık Akademik Arşiv ve Elektronik Kaynaklar Şube Müdürü,
 2. Harita Mutemedi / Şube Müdürü
Mehmet Emin Kutlay
 1. Açık Akademik Arşiv ve Elektronik Kaynaklar Şube Müdürü,
 2. Harita Mutemedi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi,
 3. Dijital Kütüphane Görevlisi / Öğretim Görevlisi
Süleyman Yalvaç
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi,
 3. Dijital Kütüphane Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi / Öğretim Görevlisi
Fatma Zehra Kündeyi
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi / Kütüphaneci
Şerife Çakın
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi / Kütüphaneci
Reyhan Daşhan
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi / Kütüphaneci
Mehmet Uygun
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi / Kütüphaneci
Dilara Akdoğan
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi / Kütüphaneci
Sinan Ebrem
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi / Kütüphaneci
Osman Furkan Özaydın
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Bina Destek ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
İsmail Ergül
 1. Bina Destek ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Açık Erişim Hizmetleri Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
Serkan Çelebi
 1. Açık Erişim Hizmetleri Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi görevi tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Yazı İşleri Görevlisi,
 2. Taşınır Kayıt Yetkilisi,
 3. Tahakkuk İşleri Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
Ayşe Başhan
 1. Yazı İşleri Görevlisi,
 2. Taşınır Kayıt Yetkilisi,
 3. Tahakkuk İşleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
Mehmet Geyik
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Yönetici Sekreteri / Memur
Mustafa Şenol
 1. Yönetici Sekreteri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Tahakkuk İşleri Görevlisi,
 2. Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Görevlisi / Memur
Mustafa Şenol
 1. Tahakkuk İşleri Görevlisi
 2. Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi / Memur
Kadir Karaca
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi / Sürekli İşçi
Hakan Özkara
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Hizmetli
Hasan Hüseyin Sevim
 1. Hizmetli görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Hizmetli
Şeyma Erik
 1. Hizmetli görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Hizmetli / Sürekli İşçi
Emrullah Sağlam
 1. Hizmetli görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Hizmetli / Sürekli İşçi
Ali İhsan Koçer
 1. Hizmetli görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Hizmetli / Sürekli İşçi
Kadir Ülke
 1. Hizmetli görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Hizmetli / Sürekli İşçi
İsmail Başak
 1. Hizmetli görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
30 Mart 2021, Salı 4451 kez görüntülendi