Kısaltmalar – Açıklamaları ve Genel Tanımlar

 

 1. Daire Başkanı
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürü
  1. Personel ve Yazı İşleri Görevlisi
  2. Taşınır Kayıt Yetkilisi
  3. Satın Alma Görevlisi
  4. Tahakkuk İşlemleri Görevlisi
  5. Kısmi Zamanlı Öğrenci Sorumlusu ve Gecikmeli Kitap Takibi Görevlisi
  6. Bina Destek ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi
  7. Sekretarya
  8. Temizlik İşleri Görevlisi
 1. Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü
  1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi
  2. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi
  3. Sağlama İşleri Görevlisi
  4. Ödünç/İade Verme Birimi Görevlisi
  5. Kütüphane Tanıtım Hizmetleri Görevlisi
  6. Cilt ve Etiket Görevlisi
 1. Açık Akademik Arşiv ve Elektronik Kaynaklar Şube Müdürü
  1. Elektronik Yayınlar Görevlisi
  2. Harita Mutemedi
  3. Açık Erişim Görevlisi
  4. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi
  5. Dijital Kütüphane Görevlisi
  6. Web Sayfası & E‐Kütüphane Donanım Görevlisi

 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İdari ve Akademik Personel Görev Dağılım Çizelgesi
Görevi / Unvanı Adı ve Soyadı Yetki ve Sorumlulukları
 1. Daire Başkanı
Mustafa Akyüz
 1. Daire Başkanı görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü
Fatma Çakır
 1. Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürü
Şerif Ali Toker
 1. İdari Hizmetler Şube Müdürü görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Açık Akademik Arşiv ve Elektronik Kaynaklar Şube Müdürü,
 2. Harita Mutemedi / Şube Müdürü
Mehmet Emin Kutlay
 1. Açık Akademik Arşiv ve Elektronik Kaynaklar Şube Müdürü,
 2. Harita Mutemedi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi,
 3. Dijital Kütüphane Görevlisi / Öğretim Görevlisi
Süleyman Yalvaç
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi,
 3. Dijital Kütüphane Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi / Öğretim Görevlisi
Fatma Zehra Kündeyi
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi / Kütüphaneci
Şerife Çakın
 1. Elektronik Yayınlar Görevlisi,
 2. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri (KİTS ‐ TÜBESS) Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi / Kütüphaneci
Mehmet Uygun
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi / Kütüphaneci
Dilara Akdoğan
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi / Kütüphaneci
Sinan Ebrem
 1. Kataloglama ve Sınıflama Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Bina Destek ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
İsmail Ergül
 1. Bina Destek ve Kontrol Hizmetleri Görevlisi Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Açık Erişim Hizmetleri Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
Serkan Çelebi
 1. Açık Erişim Hizmetleri Görevlisi,
 2. Web Sayfası ve E‐Kütüphane Donanım Hizmetleri Görevlisi görevi tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Personel ve Yazı İşleri Görevlisi,
 2. Taşınır İşlemleri Görevlisi,
 3. Satın Alma Görevlisi
 4. Tahakkuk İşlemleri Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
Ayşe Başhan
 1. Personel ve Yazı İşleri Görevlisi,
 2. Taşınır İşlemleri Görevlisi,
 3. Satın Alma Görevlisi,
 4. Tahakkuk İşlemleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi / Bilgisayar İşletmeni
Mehmet Geyik
 1. Süreli Yayınlar – Tez ‐ Proje – Nadir Eserler Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Sekretarya Görevlisi / Memur
Mustafa Şenol
 1. Sekretarya Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Satın Alma Görevlisi,
 2. Tahakkuk İşlemleri Görevlisi,
 3. Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Görevlisi / Memur
Necati Ekrem Tosun
 1. Satın Alma Görevlisi,
 2. Tahakkuk İşlemleri Görevlisi
 3. Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi / Memur
Kadir Karaca
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi / Sürekli İşçi
Hakan Özkara
 1. Ciltleme ve Onarım Hizmetleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Temizlik İşleri Görevlisi / Hizmetli
Hasan Hüseyin Sevim
 1. Temizlik İşleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Temizlik İşleri Görevlisi / Sürekli İşçi
Emrullah Sağlam
 1. Temizlik İşleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Temizlik İşleri Görevlisi / Sürekli İşçi
Ali İhsan Koçer
 1. Temizlik İşleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Temizlik İşleri Görevlisi / Sürekli İşçi
Kadir Ülke
 1. Temizlik İşleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
 1. Temizlik İşleri Görevlisi / Sürekli İşçi
 1. Temizlik İşleri Görevlisi görev tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.