MathSciNet Veritabanı erişime açılmıştır. MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren bir veri tabanıdır Yaklaşık olarak 1799 adet güncel seri ve dergi Full-Text(PDF) yoluyla elde edilebilir. MathSciNet’de 122.462 orjinal makaleye bağlantı vardır, 10.843 eleştiri yapan kişi ve 355.153 yazar indekslenmiştir.

MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli veritabanıdır. Bu veri tabanı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde matematikle ilgili eleştirilerin tam metinlerine erişim olanağı sağlanmaktadır. İkinci bölümü ise güncel matematik yayınları kısmı henüz yayınlanmamış veya çok yakında çıkacak olan yayınlarla ilgili bibliyografik verilere ait bir konu indeksidir. Burada listelenen yayınlar daha sonra matematik eleştirilerine girer. Matematikle ilgili yayınlar günlük olarak, eleştiriler aylık olarak güncelleştirilmektedir. Orijinal çalışmaları elde etmek için çevrim içi dergi makalelerine, elektronik dergilerin kendi web sayfalarına, Amerikan Matematik Derneği’ nin kitap satış merkezine bağlantılar vardır.

Ayrıca 2000 yılından itibaren 65 derginin referans listesi oluşturulmuştur. Bu liste de taranabilmektedir. Sadece kolay ve tam tarama formlarında bu listeler taranabilmektedir. Referans listeleri listede yer alan herhangi bir yazar adıyla veya listede yer alan diğer bilgilerle (Yayın adı vb.) taranabilmektedir.

Erişim Adresi: https://mathscinet.ams.org/mathscinet
Erişim için Tıklayınız...

 

16 Ocak 2020, Perşembe 78 kez görüntülendi