iThenticate ve Turnitin 2018 Yılı Kullanımları ve 2019 Kotaları Hakkında

Değerli Kullanıcılarımız,

IThenticate veritabanında kurumumuzun doküman (makale) yükleme kotası vardır.Kullanıcılarımızın tez, ödev, rapor türü dokümanları analiz ettiği, aynı makaleyi birçok kereler analiz ettiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı görülmüştür.Ithenticate sadece makale analizi için kullanılmaktadır. Tez, ödev, proje, rapor gibi dokümanlar Turnitin intihal veritabanında taranmaktadır.

Bu durum üniversitemizin kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının kullanması ile ilgili sorunlara neden olmaktadır.IThenticate programını, üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır. Bu konuda gereken özenin gösterilmesini rica ederiz.

2018 yılı içinde, konunun hassasiyeti zaman zaman hatırlatılmasına rağmen, Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, kullanıcıların “ayarlar” konusunu önemsememeleri, dikkate almamaları, “depo yok” ayarını yapmamalarından kaynaklı yaşadıkları bildirimlerdir.  Konunun hassasiyeti açısından,  “Depo yok”  ayarı yapmamış ve, kendi sisteme sunduğu tezini hesabından silmiş, ancak doküman ID numarasını almamış (bilmeyen) kullanıcılar, sorunun çözülmesine yönelik olarak, kütüphanemize başvurulduğunda ilgili ödev ID numarası olmadan veritabanının deposundan sildirme işleminin mümkün olmadığını hatırlatmak isteriz. Kütüphane yöneticisi tarafından, yanlış kullanımları engelleyici önlemlerin alınmasını engellemek adına veritabanlarını ısrarla yanlış kullanan akademisyenlerin Turnitin ve IThenticate hesapları pasif hale getirilecektir.

14 Şubat 2019, Perşembe 474 kez görüntülendi