Hizmet Standartları

AFYON KOACETEPE ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No.

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Kütüphaneye Üyelik

Üniversite Kimlik Kartı

2 dakika

 

2

Ödünç Kitap Verme-İade Alma

Üniversite kimlik kartı

Alınacak veya İade edilecek Yayın

Anlık

3

Kütüphane otomasyon sistemi üzerinden uzatma ve ayırtma işlemleri

Üye Kodu ve Şifre

1 dk.

4

Kitap Ödünç/İade İstasyonu

Üniversite Kimlik Kartı (şifre kontrollü)

Anlık

5

İlişik Kesme

İlişik kesme belgesi

1 dk.

6

Kütüphanelerarası Kaynak Paylaşımı (TÜBESS-KİTS)

Elektronik Form

3 gün

7

Danışma ve Tanıtım Hizmeti

5 dk.-30 dk.

8

Elektronik Kaynak Hizmetleri

Kişisel Başvuru

Değişken

9

e-kaynaklara Uzaktan Erişim

Üniversite tarafından verilen mail hesabı + şifresi

Anlık

10

Tablet Ödünç Hizmeti

Üniversite Kimlik Kartı

1 dk.

11

İnternet Hizmetleri

Belge İstenmemektedir.

Bilgisayarların boş olması halinde hemen

12

Grup Çalışma Odalarının Kullanımı

Üniversite Kimlik Kartı

1 dk.

(Oda Sayısı ile Sınırlı)

13

Akademisyen Çalışma Odalarının Kullanımı

Üniversite Kimlik Kartı

Anlık

14

Fotokopi Hizmeti

Fotokopisi İstenen Kaynak

Fotokopi çekim sırasındaki duruma göre değişken

15

Kablosuz internet hizmeti

e-posta adresi ve şifresi

Anlık

16

 

Yayın Talebi/Satın Alma İşlemleri

Talep Yazıları-Otomasyon Sistemi Sipariş Modülü-Öğrenci İstekleri

 

3-6 ay

17

Yazışmalar

Gelen Evrak-Giden Evrak

1-2 gün

 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri

: Daire Başkanlığı                          

İkinci Müracaat Yeri

:

Adı-Soyadı

: Mustafa AKYÜZ                     

Adı Soyadı

:

Unvanı

: Dai. Bşk. V.

Unvanı

:

Adres

: Afyon Kocatepe Üniv. Küt. ve Dok. Dai. Bşk

Adres  

:

Telefon

: 4440303-10512                  

Telefon

:

Faks

: 0 272 2281141

Faks

:

E-posta   

: makyuz@aku.edu.tr    

E-posta  

: