• Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL Inter Library Loan)
 • Kütüphanelerarası İşbirliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden Kütüphanelerarası ödünç alma ILL (Inter Library Loan) hizmetiyle sağlanmasıdır.
 • Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilir.
 • Başvurular @aku.edu.tr kurumsal e-posta adresi ile yapılmalıdır.
 • İstekte bulunan kullanıcılarımızın dahili telefon numaralarını ILL Formu’nda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
 • ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği)
 • Dergiler, danışma kaynakları, tezler, rezerve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.
 • ILL yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Merkez kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları Merkez Kütüphaneden teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm fotokopi ve kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az 4 gün önce Merkez Kütüphaneye eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın ILL Formu’nu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmaları ve scakin@aku.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
 • ILL FORMUNA ULAŞMAK İÇİN  TIKLAYINIZ..
30 Kasım 2015, Pazartesi 705 kez görüntülendi