Grup Çalışma Odaları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphasi olarak, Üniversitemiz öğrenci ve araştırmacıları için oluşturulmuş grup çalışma odaları; mesai saatleri içinde randevu alınarak hizmet vermeye devam etmektedir. Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları ise aşağıda belirtilmiştir.

Grup Çalışma Odaları Kuralları

  • Çalışma odaları 2 (iki) saat süre ile en az 4 (dört) kişilik gruplara kimlik karşılığında tahsis edilebilir. Talep olmadığı durumlarda süre uzatılabilir
  • Oda anahtarı ödünç verme bölümünden teslim alınır. Ve kullanım sonrası kapıyı kilitleyip tekrar bu bölüme teslim edilir.(Anahtarı kaybeden kullanıcı anahtarı temin etmek zorundadır.)
  • Çalışma odası kullanım halindeyken bir başka kişi ardından gelecek iki saat için odaya rezerve koyabilir.
  • Çalışma odalarında grup halinde çalışacak kişilerden herhangi biri, aynı odayı bir sonraki iki saat için ayıramaz.
  • Yiyecek – içecek (su hariç) bulundurulması ve tütün mamullerin içilmesi yasaktır.
  • Çalışma Odaları kontenjanlarına dikkat edilmesi.
  • Diğer kişileri düşünerek konuşmalar makul ses seviyesinde yapılır.
  • Odalarda kullanım dışı zamanlarda eşya (çanta, kitap, mont, ders notu vb.) bırakmayınız. Yaşanacak herhangi bir kayıp olayından kütüphane sorumlu tutulamaz.
  • Grup çalışma odaları, kütüphane personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilir.

 

1

 

2

 

Gurup Çalışma Odaları; Üniversitemiz araştırmacıları ve öğrencilerinin daha iyi çartlarda çalışabilmelerine olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

 

3

 

4

 

Tüm Kullanıcılarımızın en az 4 (dört) kişilik gruplar halinde kullanabildiği grup çalışma odalarında çalışmak için; ödünç verme bölümünden anahtarlarını alıp 2 saat süreyle çalışabilirsiniz.

 

5

 

6

 

7

 

8