NewsBank Deneme Erişimi

NewsBank, 40 yılı aşkın bir süredir öncü bilgi sağlayıcısı olmuştur. Kapsamlı kaynakları; halk kütüphaneleri, kolejler, üniversiteler, askeri ve diğer okullar ve dünyadaki tüm araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

NewsBank binlerce gazete başlığının yanı sıra haber ajansları, bültenler, tutanaklar, görüşler, mektuplar, özel raporlar, videolar, bloglar vb. kaynaklardan beslenen, zengin bir içeriğe sahiptir. Bu çevrimiçi kaynaklar kullanılarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yaparak 500 milyondan fazla güncel ve arşiv haber makalelerini keşfedebilirsiniz.

Access World News: Research Collection, tamamen NewsBank “ http://www.newsbank.com” üzerinden online olarak sağlanan küresel haber kaynaklarını ve ABD'nin binlerce kaynağını barındıran, akademik kütüphaneler için eşsiz bir koleksiyondur. Akademik kütüphaneciler ile işbirliği içinde tasarlanan bu birincil kaynak çözümü; siyaset bilimi, gazetecilik, tarih, çevre çalışmaları, sosyoloji, ekonomi, eğitim, iş, sağlık, sosyal bilimler ve daha fazlasını içeren akademik disiplinleri geniş bir yelpazede konu edinir.

Immigrations, Migrations and Refugees: Global Perspectives, 1941-1996, sınırların ötesine uzanan insan gözü konusunda geniş çaplı bir bakış açısı sağlayan benzersiz bir arşivdir. Bu tam metin olarak taranabilir arşiv, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki önemli olaylar, Güney Afrika ırkçılıkçılığı, Yahudi yerleşimi, Latin Amerika'daki göçler gibi çok fazla konuyu kapsayan dünya çapındaki saygın kaynaklardan ilk elden içerikleri barındırır.

Middle East and North Africa: Global Perspectives, 1958-1994, dünyanın en karmaşık, en değişken ve en önemli bölgelerini anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu tam metin olarak taranabilir arşiv, Fas'tan Afganistan'a Mısır'a kadar tarihi geçmişi ilk elden raporlamalarla gözler önüne seriyor.

Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Report, çalkantılı dünya tarihinin yıllar içindeki siyasi anlayışlarına bakış açısı getirmektedir. FBIS; yabancı hükümetlerden, resmi haber kaynaklarından ve işgal altındaki toprkalardan açık kaynaklı istihbarat kaytılarını ve radyo yayınlarını çevirerek, kullancılarına bu değerli arşivi sunmuştur.

 

Deneme Erişimine Açılan Ürünler :

* Access World News Research Collection

* Immigrations, Migrations and Refugees: Global Perspectives, 1941-1996

* Middle East and North Africa: Global Perspectives, – 1958-1994

* Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports, – 1974-1996 Part 1: Middle East, Africa, Near East and South Asia (MEA, NES)

 

Erişim Adresi : http://infoweb.newsbank.com

Deneme Erişimi Bitiş Süresi : 11 Kasım 2016