ALMANHAL – Middle East Strategic Studies Online (MESSO) Deneme Erişimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın da üyesi olduğu ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) kapsamında, ALMANHAL – Middle East Strategic Studies Online (MESSO) 15 Haziran 2016 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Ayrıca deneme erişimine açılmış olan diğer veritabanlarımıza da kütüphanemizin “deneme veritabanları” linkini tıklayarak erişebilirsiniz.

Aboneliklere karar verilmesi aşamasında, geribildirimler bizim için büyük bir önem arz etmektedir. İlgili veritabanına ilişkin görüşlerinizi Daire Başkanlığımıza iletmenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.

ALMANHAL – Middle East Strategic Studies Online (MESSO)

Middle East Strategic Studies Online (MESSO), Ortadoğu ile ilgili konularda araştırma ve analiz yapmak, bilgi edinmek için kullanabileceğiniz en kapsamlı kaynaklardandır. 2007’den günümüze; Ortadoğu'da lider olan düşünce ve araştırma enstitülerinin konferans bildirileri, vaka/durum çalışmaları, gazete makaleleri, siyasi belgeler, deneme yazıları, araştırma raporları gibi konuları kapsayan geniş bir yayın yelpazesi bulunmaktadır.  MESSO Ortadoğu ile ilgili konularda çalışma yürüten, araştırma yapan herkesin faydalanabileceği çok önemli bir araçtır. Bu bölgedeki siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik konularına yoğunlaşmaktadır, 6.000’den fazla yayını kapsar:

• Arap-İsrail sorunu
• Seçimler ve bölge genelindeki hükümet değişimleri
• Sosyal konular; eğitim, sağlık, göç, mülteci ve iltica sorunu
• Savaşlar, antlaşmalar ve siyaset
• Güvenlik, savunma ve ordu
• Terörizm ve iç güvenlik meseleleri
• Yasalar, bütçeler, ekonomik gelişmeler ve uluslararası anlaşmalar

Erişim Adresi: http://platform.almanhal.com 

Deneme Erişimi Son Tarih: 15 Haziran 2016

Middle East Strategic Studies Online (MESSO) Deneme Veritabanı'nı kullanmak için Tıklayınız.