TÜRKİYE ATIF DİZİNİ

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi olarak tüm araştırmacılarımızın kullanımına sunulmak üzere ''TÜRKİYE ATIF DİZİNİ'' ne üye olmuştur.

'TÜRKİYE ATIF DİZİNİ'' ne erişim için Tıklayınız…

 

''TÜRKİYE ATIF DİZİNİ'' Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 365 Türk dergisini kapsayan ve Türkiye Klinikleri tarafından sunulan  bir veritabanıdır. 2008’den günümüze tam metin erişim sağlanabilir.

Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir.

Özellikleri:

  • Türkiye’deki tek ulusal atıf tarama dizinidir.
  • Araştırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.
  • Dizi’ne kayıtlı dergilerin yeni şayilerinin sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldığı geniş ve güncel bir verit abanidir.
  • Tek bir arama ile güncel makale başlıkları hızlıca liste halinde görüntülenebilmekte, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atılabilmekte, istenilen makalenin pdf kopyasına anında erişilebilmektedir.
  • Makaleye kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıflar incelenebilmektedir.
  • Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün sürekli artış olmaktadır.
  • Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (imbat factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok baslığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.
  • Dergilerin, kaynak gösterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.
  • Başka makalelerden atıf almış makale baslığı, ilk tarama ekranında  görüntülenebilmektedir.

Atıf Dizininin Amacı: Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.

Atıf Dizininin İçeriği Nedir? Türkiye Atıf Dizini ‘ne kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir.

Ulusal Etki Değeri: Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

Dizine kayıtlı dergiler:  Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergilerdir.

Erişim Adresi:  http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

Kayıt Adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp