Hakkımızda

Bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri; içinde bilgi barındıran, her türlü materyalin bulunduğu, araştırmacılar ile bilgi arasında köprü kuran kütüphanelerdir. Kütüphane türlerinin en önemlilerinden biri de; eğitim ve öğretimi destekleyici hizmet veren okul kütüphaneleridir. Üniversite kütüphanelerinin diğer okul kütüphanelerinden farkı, bilimsel bilgi üretmek misyonunu üstelenen bilgi yuvaları olmasıdır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphanesi olarak; bu kutsal görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek ve üniversitemizin en önemli bilgi yuvalarından biri haline gelmek için özverili, kararlı ve her türlü imkanı seferber eden bir prensip anlayışı ile çalışmaktayız. Bu amaçla teknolojik gelişmelere paralel olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar takip edilerek, üniversitemize ve araştırmacılarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda üniversitemiz ve araştırmacılarımız için oluşturmuş olduğumuz koleksiyonumuzda:

 

 

KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (BASILI) :

Merkez Kütüphane Basılı Yayınlar 146.615 Adet
Basılı Süreli Yayınlar  (Dergiler) 1.157 Çeşit
Tezler 3.494 Adet
Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Proje vb.) 1.708 Adet
Nadir Eserler (Matbu) 1.214 Adet
Nadir Eserler (El Yazması) 57 Adet

 

İslami İlimler Fakültesi (Şube) Basılı Yayınlar 9.902 Adet

 

 

TOPLAM  

164.147  

 

 

KÜTÜPHANE BİLGİ KAYNAKLARI (ELEKTRONİK) :

Merkez Kütüphane E-kitap  4.352.360 Adet
E-dergi 64.936 Adet
E-tez 4.300.000 Adet

 

 

TOPLAM   

8.717.296