DENEME VERİTABANLARI

Applied Science & Technology Source Ultimate, önde gelen ticaret ve endüstri dergilerinden, profesyonel ve teknik dergilere; özel konulara odaklanan süreli yayınlardan, konferans bildirilerine ve çok daha fazlasına erişim sağlayan bilim, teknoloji ve biyomedikal disiplinleri için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Zengin ve geniş içeriği ile, bu alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini en iyi şekilde destekleyen veri tabanı, ilgili bölümlerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin birincil danışma kaynağı konumundadır.

Veri tabanı ile ilgili detaylı bilgi için: Kaynak

Veritabanına Git

Not: Deneme veritabanının erişim süresi 01.06.2019 tarihi ile sınırlıdır.

Bu eşsiz tam metin veri tabanı, Arap Araştırmaları, Orta Doğu Çalışmaları ve İslam Araştırmaları alanında okuyan ve çalışma yürüten öğrenciler ve araştırmacılar için birincil kaynaktır. Birçok konu disiplinini eksiksiz kapsayan Arab World Research Source, özellikle Arap dünyasından akademik dergiler, popüler dergiler, ticari yayınları, konferans bildirileri ve endüstri profilleri sunmaktadır.

Veri tabanı ile ilgili detaylı bilgi için: Kaynak

Veritabanına Git

Not: Deneme veritabanının erişim süresi 01.06.2019 tarihi ile sınırlıdır.

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan Education Source veri tabanı, dünyanın en prestijli ve hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı binlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Education Source veri tabanı, kullanıcılarınızın araştırmalarına değer katacak kitap, dergi, konferans bildirisi, kitap eleştirisi gibi çok çeşitli formatlarda birçok kaynağa erişim sağlamaktadır.

Veri tabanı ile ilgili detaylı bilgi için: Kaynak

Veritabanına Git

Not: Deneme veritabanının erişim süresi 01.06.2019 tarihi ile sınırlıdır.

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

21.000’den fazla makaleye,

650’den fazla dergiye,

400’den fazla kitaba,

"Legalbank" elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,

71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe,

tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.

Kitap ve Dergilere erişim için: http://www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net

Not: Deneme veritabanının erişim süresi 25.02.2019 / 25.04.2019 tarihleri ile sınırlıdır.