Personel

 

Rehber 1                                        

Mustafa AKYÜZ

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı

e-Posta : makyuz@aku.edu.tr

Dahili : 10506-10512-10229​

Rehber 2                                        

Sekreterya

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

e-Posta : kutuphane@aku.edu.tr

Dahili : 10512

Rehber 2                                        

Fatma ÇAKIR

Şube Müdürü 

e-Posta : cakirf@aku.edu.tr

Dahili : 10513

Şerif Ali Toker                                         

Şerif Ali TOKER

Şube Müdür V.

e-Posta : seriftoker@aku.edu.tr

Dahili : 10508

Rehber 2                                         

Fatma Zehra KÜNDEYİ

Uzman - Katalog

e-Posta : zkundeyi@aku.edu.tr

Dahili : 10503

Rehber 1                                        

Süleyman YALVAÇ

Öğr.Gör. - Nadir Eserler

e-Posta : suleymanyalvac@aku.edu.tr

Dahili : 10500

Serkan Çelebi                                         

Serkan ÇELEBİ

Memur - E-Kütüphane, Multimedya, Web

e-Posta : srkncelebi@aku.edu.tr

Dahili : 10509

Rehber 2                                        

Şerife ÇAKIN

Kütüphaneci - Açık Erişim

e-Posta : scakin@aku.edu.tr

Dahili : 10514

Rehber 2                                        

Melisa GELBAL

Kütüphaneci - Katalog

e-Posta : mgelbal@aku.edu.tr

Dahili : 10503

Rehber 1                                        

Mehmet Şerif KARATAŞ

Kütüphaneci - Süreli Yayınlar

e-Posta : mskaratas@aku.edu.tr

Dahili : 10515

İsmail Ergül                                         

İsmail ERGÜL

Memur - Katalog

e-posta : iergul@aku.edu.tr

Dahili : 10507

Kurşad Kargaci                                        

Kürşad KARGACI

Memur - Okuyucu Hizmetleri

e-posta : kkargaci@aku.edu.tr

Dahili : 10507

Rehber 2                                        

Ayşe BAŞHAN

Memur – Ayniyat, Yazışma

e-Posta : abashan@aku.edu.tr

Dahili : 10520

Rehber 1                                         

Necati Ekrem TOSUN

Memur - Nadir Eserler

e-Posta : netosun@aku.edu.tr

Dahili : 10526

Okuyucu                                        

Okuyucu Hizmetleri

 Banko

e-Posta : kutuphane@aku.edu.tr

Dahili : 10504

Menderes Çetin                                         

Menderes ÇETİN

Yardımcı Hizmetler

e-Posta : 

 Dahili : 10534

Rehber 2                                         

Şükran GÖLCÜK

Yardımcı Hizmetler

e-Posta : 

Dahili : 10534

Rehber 2                                         

Şencan ARICAN

Yardımcı Hizmetler

e-Posta : 

Dahili : 10534