KANUNUM DENEME VERİTABANI

Kanunum’un veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçeriğimiz ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.

Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

İçeriği:

Yasama

 • Tüm temel mevzuat (Kanun, KHK, mülga arşivi)
 • Komisyon Raporları (Gerekçeler)

Yargı

 • Tüm Anayasa Mahkemesi kararları
 • 1.700.000'e yakın Yargıtay kararı
 • 75.000'e yakın Danıştay kararı
 • 20.000'e yakın Sayıştay kararı

Yürütme/İdari

 • 17.000'e yakın yönetmelik
 • 7.000'e yakın tebliğ
 • 14.000’e yakın özelge
 • Sermaye Piyasası Kurulu Kararları
 • Kamu İhale Kurumu Kararları
 • Rekabet Kurumu Kararları
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Kararları
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kararları
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararları
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kararları
 • Takasbank Genel Mektupları
 • Reklam Kurulu Kararları
 • Uluslararası Sözleşmeler

Yayın

 • Resmi Gazete
 • Tüm meclis tutanakları

Erişim Adresi : http://www.kanunum.com/
Deneme Erişimi Bitiş Süresi : 01 Mayıs 2017